Avukat Tutmak zorunda mıyım?

Ülkemizde CMK(Ceza Muhakemesi Kanunu) kapsamında sadece ceza davalarına has olmak üzere devlet tarafından avukat atanmaktadır. Diğer tüm davalarda ise kimse haklarını aramak için avukat tutmak zorunda değildir ve devlet tarafından avukat ataması da yapılmamaktadır. Herkes mahkemeler önünde kendi hakkını aramak ve savunma yapmak hak ve hürriyetine sahiptir. Ancak hukukun bir bilim dalı olması nedeniyle avukatın hukuki yardımına başvurulması ve avukat aracılığıyla işlerin takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hatta her ne kadar ceza davalarında dahi devlet avukat ataması yapmasına rağmen ilgili davada görevlendirilecek avukatın mesleki tecrübesi ve kalitesini bilmeniz mümkün olmadığından ve avukatınızı seçme şansınız da olamayacağından her zaman hakkınızın savunulması ve davaya ilgi konusunda zorluklar yaşamanız muhtemeldir. Ülkemizde bulunan yargılama sisteminin karmaşıklığı ve usuli işlemlerin çokluğu nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde,  yukarıda belirtildiği gibi hata yapılması olasılığı çok yüksektir.Ve bu da olumsuz sonuçları ortaya çıkarmaktadır , davanın kaybedilmesi , karşı vekalet ücreti ödenmesi gibi…

Dava Açarken Kimden Yardım Alabilirim?

Dava açmak için bir avukatın yardımına başvurmak en doğrusudur. Bu alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyorsanız kendiniz de dava açabilirsiniz. Hukukçu olmayan kişilerin yardımıyla hareket etmeniz aleyhinize çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu kişilerin yardımına başvurmayınız. Arzuhalci olarak tabir edilen kişilerin yönlendirmesi ile hareket etmenin hak kayıplarına neden olabileceğini unutmayın.

Dava Açacağım Mahkeme Bana Yardımcı Olur mu?

Hayır. Mahkemeler danışmanlık yapmazlar. Mahkeme hâkimi de, mahkemede görevli diğer kişiler de size açacağınız dava konusunda yardımcı olamaz, yol gösteremez.

Dava Açmak Masraflı mıdır?

Evet, dava açmak masraflı olabilir. Ülkemizde yargı masrafları Avrupa ülkelerindeki örneklere göre düşüktür. Yine de davanın türüne ve süresine göre masrafların ciddi boyuta gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda hazırlık yapmanız ve muhtemel masrafları önceden öğrenmeniz gerekir. Dava süreci boyunca masraflar kural olarak dava açan kişiden alınır. Masrafı yatırmadığınız takdirde mahkeme ilgili işlemden vazgeçtiğinizi varsayar, bu durum davanıza zarar verebilir.

Masrafları Geri Alabilir miyim?

Davayı kazandığınız zaman Mahkeme masrafların karşı taraftan alınarak size ödenmesini emreder. Ancak size ödenecek masrafların sadece yargılama masrafları olduğunu unutmayınız. Davaya hazırlık için yaptığınız masraflar, ulaşım giderleri, avukatınıza ödediğiniz vekâlet ücreti gibi bazı masraflar size geri ödenmeyecektir.

Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği asgari ücret tarifesi ve ilgili kanunlardaki azami sınırları aşmamak üzere mevzuat tarafından belirlenir. Fakat avukatlar ile müvekkiller aralarında anlaşarak mevzuatta belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla kendi aralarında ayrıca düzenleme yapabilmektedirler. Avukatlık asgari ücret tarifesi için bakınız: http://http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/belgeler/AvUcretTarifesi/tbb2016.pdf

Davalar Uzun Sürer mi?

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2010 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 209 gün almıştır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.
Örneğin 2010 yılında bir dava ortalama olarak;
Fikri Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde 544 günde,
Asliye Ticaret Mahkemesinde 455 günde,
İş Mahkemesinde 446 günde,
Aile Mahkemesinde 165 günde,
Sulh Hukuk Mahkemesinde 109 günde karara bağlanmıştır.

Size Nasıl Ulaşabilirim? İnternetten Randevu Alabilir miyim?

Sitemizin iletişim kısmında yer alan adresimize Google harita ve benzeri uygulamaların yardımını alarak ulaşabilirsiniz. Ofisimiz hafta içi mesai saatlerinde açıktır. Bizimle ofis telefonumuzu arayarak veya avukatlarımızın telefonuna mesaj atarak veya arayarak iletişime geçebilirsiniz. E-maillerimize attığınız mesajları cevaplamamız ve size dönüş yapmamız birkaç gün sürebilir bu nedenle acilliğe haiz hukuki uyuşmazlıklarınız için bizi arayıp randevu almanız en doğrusudur.

Sitenizde Yazarlık Yapma Şansım Var mı?

Sitemizde yazarlık yapabilmek için bizle iletişime geçebilirsiniz. Editör onayından geçebilen yazılarınız sitemizde yayınlanacaktır. Yazarlık başvuruları için bakınız: [email protected] , [email protected] , [email protected]