Spor Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Yabancılar Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici ve karakteristik yönlerinin korunması gerekliliğini arttırmıştır. Bu doğrultuda Fikri Sınaî Haklar Hukuku, Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Firmamız bu süreçte, fikri mülkiyet hukukunun Türkiye'de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

İcra ve İflas Hukuku

Firmamız İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler; alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Aile Hukuku

Firmamız, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, velayet, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Medya ve Bilişim Hukuku

Firmamızın Bilişim Hukuku Departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, muafiyetler, lisanslama, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi alanlarda çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

İmar ve Gayrimenkul Hukuku

Ülkemizde hızla gelişen gayrimenkul piyasası; yerine getirilmeyen taahhütler,  başlayıp bitirilemeyen projeler, yapım sırasında gayrimenkul sahibinin mağduriyet yaşaması gibi birçok hukuksal sorunu beraberinde getirmiştir. Firmamız gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.

Ceza Hukuku

Firmamız, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Alanında deneyimli avukatlarımız, soruşturma ve dava öncesinden, soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Firmamız, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan, sona erdiği ana kadar bütün prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Firmamız, farklı sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin, çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Rekabet Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Sağlık Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Enerji Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Sözleşmeler Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Kamulaştırma Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Tahkim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda suscipit quo quaerat libero eaque rerum accusantium ex iure, vero veritatis non officiis quos quae obcaecati dolore. Officiis illo, dignissimos. Obcaecati.