©Copyright 2021

 • İstanbul Legal'e
  Hoşgeldiniz

  7/24 ULAŞILABİLİR , HIZLI VE KESİN ÇÖZÜM!

 • Çalışma Alanlarımızı
  İnceleyebilirsiniz

  Sitemizde yazarlık yapabilmek için bizle
  iletişime geçebilirsiniz.

Hakkımızda

choose image

2015 yılında Cafer AYDIN tarafından, Türkiye’nin önde gelen Hukuk Bürolarından biri olmak amacıyla kurulan İstanbul Legal, istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyüyerek hizmet ağını genişletmiş ve Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanına, en hızlı ve en pratik çözümlerle hukuki yardım veren bir ofis konumuna gelmiştir. İstanbul Legal , şirketler ,dernek ve vakıflar, kurumsal ve bireysel girişimciler başta olmak üzere Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı bölgelerinden yerli ve yabancı müvekkillere hukuki uyuşmazlıkları konusunda Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rusça hukuki danışmanlık ve temsil imkanı sağlamaktadır.

Av. Cafer AYDIN

Kurucu Yönetici Ortak

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. - Mahatma Gandhi

İlkelerimiz

Doğal hukuka dayanan ve yazının icadından önce dahi var olan hukuk bilimini geliştirmek ve uygulamak için, bu konuda detaylı çalışmalar yaparak günümüz evrensel hukukunu oluşturan hukuk düşünürlerinin yaktığı bu hukuk ateşini temel hukuk prensipleri ışığı altında gelecek nesillere taşımak ve müvekkillerimizi , müvekkil kimliklerinden önce uyuşmazlığa düşmüş bir insan olarak ele alıp dava başlangıcından kesin karara kadar hukuk sınırları içerisinde yapmamız gereken her şeyi yaparak bozulan kişisel ve kamusal düzeni sağlamak öncelikli hedefimizdir.

İstanbul legal hukuk bürosu olarak ulaşılabilir olmak , uyuşmazlıklara hızlı çözümde bulunmak ve ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları henüz ortaya çıkmadan önüne geçebilmek temel prensiplerimizdir.

Uyuşmazlıkları, Avukatlık mesleğinin zaman sınırlaması olmadan ihtiyaç duyulabilen bir meslek olduğunu göz önünde tutan ekibimiz, gerekirse 7/24 çalışarak çözmeye çalışırken, her bir uyuşmazlık için Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki danışman hocalarımızla istişare yaparak onların derin bilgi ve birikimini mütalaa ederiz.

Daha iyi planlama

2015 yılında Cafer AYDIN tarafından, Türkiye’nin önde gelen Hukuk Bürolarından biri olmak amacıyla kurulmuştur.

İş Yerleşimleri

İstanbul Legal, istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyüyerek hizmet ağını genişletmiş ve Türkiye’nin dört bir yanına yardım vermiştir.

Uzman Defansörler

Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Yasal Hakların Korunması

Türkiye Barolar Birliği'nin belirttiği “Avukatlık Meslek Kuralları” na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Kadromuz

blog image

Kurucu Yönetici Ortak

blog image

Kurucu Yönetici Ortak

blog image

Kurucu Yönetici Ortak

Çalışma Alanlarımız

Spor Hukuku

Sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, devletin ilgili yapılarının birbirleri arasındaki sportif eylem ve organizasyonlarla ilgili ilişkilerini, sporun özgürlüğünü göz önünde bulunduran hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukuku

Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde karşımıza çıkabilecek olan bazı bulunma durumlarının, devletlere özel ya da ortak hukuk ile, kişilerin haklarının, yetki alanlarının, belirlenmesidir. Bu tip davalarda firmamızın ilgili tüm konulardaki yetkinliği hizmetinizdedir.

Medya ve Bilişim Hukuku

Firmamızın Bilişim Hukuku Departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, muafiyetler, lisanslama, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi alanlarda çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Firmamız, farklı sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin, çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Rekabet Hukuku

Kişilerin çıkar, oluşumların ise kar elde etmek hedefiyle başlattığı, hareketlerin toplumsal refaha dönüştüğü öngörülen, piyasa ekonomisinin beslendiği temel ilke ekonomik ilişkilerin serbest rekabet odaklı olduğu varsayımıdır. Firmamız, rekabet alanında sizlere hem kişisel hem de kurumsal davalarınızda hizmet sunuyor.

Sağlık Hukuku

Firmamız sizlere bu alanda; hukuki sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerileri, hastanelerin sağlık hukuku kapsamındaki faaliyetlerini ilgilendiren her türlü sözleşmelerini hazırlamak ve revize etmek ve her türlü hukuki sürecinizde destek veriyor.

Enerji Hukuku

Ülkemizde ve dünyada insan nüfusunun artması ve enerji tüketiminin de bununla eşdeğer olarak artması ile birlikte üretim, tüketim ve tedarik zincirindeki süreçler önem kazandı. Enerji hukuku zamanla ortaya çıktı ve enerji kullanan, üreten ve dağıtan kişi ve kurumlar için kaçılmaz bir hal aldı. Buna duyulan ihtiyacı cevap vermek için uzman kadromuz burada…

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Müvekkillerimizin ticari sözleşmelerinin, çalışmalarının ve faaliyetlerinin koruma altına alınması için tüm aktif ekonomik eylemlerinde danışmanlık yapıyor ve tüm alanlarda hukuki süreçlerini yönetiyoruz.

Sözleşmeler Hukuku

İş hayatınızda, sosyal hayatınızda ve aklınıza gelebilecek her alanda karşına çıkan ya da çıkması muhtemel sözleşme durumlarında doğru adım attığınızdan emin olmanız için buradayız.

Kamulaştırma Hukuku

İdare tarafından kamu yararı nedeniyle özel mülkiyetin sınırlandırılması ve bedeli karşılığı mülkiyetin idareye geçirilmesi olarak ifade edilebilecek kamulaştırma, Türkiye’de en çok karşılaşılan idari işlemlerden biridir. Her alanda uzman bulunduran ekibimiz sizler için hazır…

Tahkim

Tahkim süreçlerinizde çözüme, çözüme ihtiyacınız olan her sorununuzda ve sözleşmelerde sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için yanınızdayız.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Ulusal veya global ticaret, yatırım ve finansman faaliyetleri ortaya bir finans ihtiyacı çıkarmış ve bankalar ile kurum ya da kişiler arasında bu konular hakkında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Sizlerin ve kurumların haklarının korunması için finansal faaliyetler yasal olarak korunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Firmamız İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler; alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Ceza Hukuku

Firmamız, Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Alanında deneyimli avukatlarımız, soruşturma ve dava öncesinden, soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Firmamız, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan, sona erdiği ana kadar bütün prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici ve karakteristik yönlerinin korunması gerekliliğini arttırmıştır. Bu doğrultuda Fikri Sınaî Haklar Hukuku, Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Firmamız bu süreçte, fikri mülkiyet hukukunun Türkiye'de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Aile Hukuku

Firmamız, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, velayet, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümüne yardımcı olur.

İmar ve Gayrimenkul Hukuku

Firmamız gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.